Jimmy Lindlöf

VD | Grundare

Styrkor: 

Be willing to go the extra mile every single time, utan teamets engagemang och vilja att göra det lilla extra varje dag, hade vi inte varit där vi är idag. Min arbetsnarkomani har både sina fördelar och nackdelar men hur kan man hålla sig från något man faktiskt älskar att arbeta med. Efter att byggt upp många kontors avdelningar för stora kända varumärken har man även varit genom många pressade situationer och genom sitt engagemang hanterat dessa som drar fördelar med sig. 

 
Brinner för: 
Jag brinner just nu för att förändra denna bransch (mediebyrå) då det finns många sätt på vara en byrå idag och hur dessa går till vi tror på transparent kommunikation och ser våra kunder som samarbetspartners, våra konkurrenter är våra branschkollegor och hoppas på fler följer vårt spår.  
 
Blir motiverad av: 
Jag blir motiverad av utmaningar och att genom genuint starkt arbete åstadkomma lösningar och resultat jag blir också något otroligt motiverad av att se hur våra anställda verkligen brinner för att bearbeta kvalitet ut mot våra samarbetspartners “kunder” 
 
Vad gör Imba SEO speciella: 
Att Imba SEO inte är lycksökare, vi erbjuder ingen tjänst vi inte klarar hantera och utföra med kvalitet.  Vi har också pressat ned marknadspriset å med vår tranparanta affärsmodell där vi delar mer information än vad man normalt kanske är van med hos en byrå, genom hårt arbete och otroligt engagemang så är vår affärsmodell inte lönsam före vi har börjat att verkligen förändra “branschen” 
 
Beskriv Imba SEO med ett ord: 
Nyskapande

Contact

010-280 40 30

jimmy@imbaseo.se